Psykosyntesen har en helhetssyn på människan, där känslor, tankar, kropp och själ står i ett nära samspel med varandra. Hur samspelet fungerar har en påverkan på vårt välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. Enligt grundaren av Psykosyntesen, Assagioli är vi mer än vår historia och vårt förflutna. Det finns en vilja att utvecklas personligt. Vi har en inneboende potential för personlig utveckling och mognad. Symtom eller problem ses som tecken på att något vill läkas, utvecklas eller förändras.
 
Psykosyntesen innefattar även ett perspektiv på människans psyke där ett högre medvetande kan komma till uttryck. En strävan att få vara del av ett socialt och globalt sammanhang, och en vilja att hitta ett djupare syfte och mening med livet. Assagioli (1888-1974) var elev till Freud, för att senare influeras av Jung och österländsk filosofi och tradition. Med tiden utvecklade han Psykosyntesen till att bli en inriktning inom den humanistiska och transpersonella psykologin.

Psykosyntesterapi går ut på att genom samtal titta närmare på din nuvarande situation. Kanske upplever du ett problem i din nuvarande relation, i ditt arbete eller så står du inför en livssituation som känns övermäktig. Hur påverkas du av detta? Finns det tankar eller känslor som väcks, som påverkar hur du mår? Kanske finns det mönster eller tidigare erfarenheter i ditt liv som behöver förstås och bearbetas för att du ska kunna leva mer här och nu. Psykosyntesterapi handlar om att med hjälp av olika metoder och verktyg, integrera och förena delar av dig som kan vara ur balans, stärka ditt inre ”Jag” och få tillgång till dina inre resurser. Den terapeutiska processen går ut på att öka din förståelse för den du är och din nuvarande situation. Genom att utveckla din inre potential, din kärlek och acceptans för den du är, får du också tillgång till att bättre hantera livssituationer och skapa ett liv med ökad glädje och meningsfullhet.

"Glädje är det vi upplever medan vi växer oss närmare målet att bli oss själva"