”Att förlåta, dig själv eller någon annan, är en ovärderlig gåva Du kan ge dig själv”

Förlåtelsemetoden är en kraftfull och kärleksfull metod för personlig utveckling och inre läkning. Genom konkreta vägledda steg får du hjälp att förlåta någon annan eller att förlåta dig själv och på så sätt bli fri från sorg, ilska, besvikelse eller andra känslor och spänningar kopplat till vad någon annan eller du har gjort eller inte gjort.

Förlåtelse av annan - När du förlåter någon annan förlåter du för din egen skull. Genom att förlåta frigör du känslor, negativa tankar och spänningar kopplat till den andre. Vilket i sin tur påverkar hur du mår och fungerar i ditt liv.

En oförlåtelse kan finnas till en förälder, syskon, partner, vän eller någon du inte har en nära relation till men som du känner har sårat, skadat eller kränkt dig. Ibland kan en oförlåtelse som pågått i många år begränsa och blockera energi. Det skapar en inre stress, som med tiden kan påverka ditt fysiska, psykiska och känslomässiga välbefinnande.

Självförlåtelse handlar om att du förlåter dig själv för fel, misstag eller något annat du har gjort eller inte gjort, mot dig själv eller någon annan. Om du har skadat eller gjort något dumt mot någon annan kan det vara skönt och befriande att förlåta sig själv. Att förlåta sig själv innebär att få en större acceptans och medkänsla för den du är och vad du eventuellt har gjort.

Du förlåter för din egen skull för att få:

*inre lugn
*mer glädje och välbefinnande
*må bättre psykiskt, fysiskt, och känslomässigt
*få bättre relationer
*bli fri


Genom att förlåta någon annan eller dig själv frigör du spänningar, energi och livskraft som på olika sätt har begränsat eller påverkat dig i ditt liv. En förlåtelseprocess befriar, läker och förändrar grundantaganden och livsscheman. Processen skapar ett nytt och kärleksfullt förhållningsätt till dig själv, andra och omvärlden. Förlåtelse läker inre sår och transformerar besvikelser, sorg och ilska till ökad förståelse och acceptans, där du får en helare relation till dig själv och till livet.

En förlåtelseprocess görs individuellt med mig som guide. Hela processen tar ca 3 timmar och kan göras digitalt eller fysiskt. Kostnaden är 1700 SEK (inkl. moms) för privatpersoner (exkl. moms för företag). Har du svårt att betala kan du få rabatt.

Varmt välkommen om du vill boka tid eller för mer information.

Agnes 

Agnes Dahlberg

Samtalsterapeut och Coach

Cedeco – Terapi och Coaching

agnes@cedeco.se / 070 757 2533 


”Förlåtelse innebär att befria dig själv från bördan av att lida av dina egna och andras misstag”

-Barbro Holm Ivarsson, leg. Psykolog och författare till ”Förlåt och bli fri”