Biodynamisk kraniosakral terapi är en behandlingsmetod som har sitt ursprung i osteopatin, utvecklad av Sutherland (1873-1954). Sutherland upptäckte förekomsten av tidvattenliknande rörelser i kroppen som han menade var kopplad till cerebrospinalvätskan som omger den centrala nervsystemet. Kraniosakral terapi är en mjuk, varsam och djupgående behandling. Med hjälp av lätt beröring känner terapeuten in de knappt märkbara rörelserna som finns och uttrycks i hela kroppen. Vid hälsa känns dessa som subtila tidvattenliknande rörelser i vävnader och vätskor.

Utmaningar i vardagen, stress, skador eller känslomässiga problem kan leda till att de subtila andningsrörelserna komprimeras. Med tiden kan detta skapa spänningar och begränsningar i kroppssystemet. Behandlingen fokuserar då på att lösa upp dessa spänningar och öka flödet och balansen i kroppens struktur och funktion. Genom att försiktigt släppa på dessa begränsningar kan rörelser av vätskor i kroppens vävnader få hjälp att återställas, vilket i sin tur ökar kroppens egen potential för läkning och förbättrad hälsa.

Kraniosakral terapi är lämplig för alla åldrar. Det är en skonsam evidensbaserad metod som kan möta ett brett spektrum av tillstånd, där behandlingen även kan vara ett stödjande komplement till traditionell medicin. Forskningsrapporter visar bland annat på att effekten av kraniosakral behandling består i minst 6 månader efter avslutad behandling och kan ge ökad kroppsfunktion, mindre smärta och ökad livskvalité (se referens).

Tillstånd som vanligtvis svarar bra på kraniosakral behandling:

*Fysisk värk och smärta

*Stress och ångest

*Matsmältningsproblem

*Sömnlöshet

*Bihåleinflammation

*Emotionella eller psykologiska störningar

*Nedsatt immunförsvar och allmän hälsa

Behandlingen utförs på en behandlingsbänk, med kläderna på. Första mötet inleds med ett samtal om nuvarande hälsotillstånd och eventuella sjukdomar. All information behandlas med sekretess. Behandlingen är ofta djupt avslappnande. Sensationer av värme, pulsering eller andra sinnesförnimmelser kan upplevas under behandlingen. Detta är vanligtvis ett tecken på att en läkningsprocess pågår.

Referens: Haller, H., Lauche, R., Sundberg, T. et al. Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskelet Disord 21, 1 (2020). Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials | BMC Musculoskeletal Disorders (biomedcentral.com)