Integrativ coaching är en integrerande coaching metod där jag ser till helheten för att bäst kunna stödja och vägleda dig i din utveckling för att uppnå dina mål. 
 


Kanske står du inför ett problem eller en utmaning i livet, vill ha en förändring eller nå ett särskilt mål. Vi utgår ifrån din nuvarande situation för att sedan fokusera och arbeta mot det du önskar uppnå. Min roll som coach är att stödja och vägleda dig i denna utvecklingsprocess. Arbetet går ut på att utforska, öka kunskap och medvetenhet, se valmöjligheter och ta fram din egna potential. Jag hjälper dig att hitta din riktning och dina lösningar. Lösningar som leder dig mot förändring, egen utveckling och ett inre ledarskap.   


Tillfällen där coaching kan vara till hjälp:

*När du önskar skapa en förändring i livet, privat eller arbetsmässigt


*När du står inför förändringar och nya livssituationer

*När du genomgår en personlig kris

*När du vill ha hjälp att hantera problem, stress eller utmaningar i livet

*När du vill stärka ditt självförtroende eller självkänsla

*När du vill uppnå en större balans eller mening i livetI integrativ coaching ser vi till helheten, där vi utforskar dina hinder, för att sen kunna lyfta fram och utveckla dina potentialer för att du ska uppnå dina uppsatta mål.

"Det bästa sättet att förutse framtiden
är att skapa den"