Tillsammans utforskar vi vad det innebär för dig att vara ”Mitt i livet”, ett nytt skede i ditt liv där du blickar båda framåt och bakåt. Kanske finns det nya tankar och upplevda känslor, hormonella och fysiska förändringar, sjukdom eller besvär. Kanske står du inför en kris, går igenom en separation eller förlust, med nya utmaningar som skakar om det som tidigare varit bekant och tryggt.

Hur kan du i denna fas skapa en tryggare grund att stå på, med den palett av erfarenheter du har med dig, och de förändringar eller utmaningar du kanske nu står inför. Tillsammans hittar vi denna plattform, där du kan landa ännu mer i dig själv, få tillgång till dina inneboende resurser, och leva ett liv utifrån en glädje och kärlek till dig själv och din omgivning.

"Glädje är det vi upplever medan vi växer oss närmare målet att bli oss själva"