Det berättande livet –
En samtalsgrupp för dig som är adopterad


Vad händer i oss när vi får berätta och dela med oss av våra liv? Vad händer i oss när vi får lyssna på andras berättelser?

Studier och erfarenheter visar att det påverkar vårt fysiska och psykiska välbefinnande att få berätta och dela med oss av våra liv, både svåra och smärtsamma minnen, men också det som varit roligt och berikande. Livet blir mer meningsfullt när vi får dela det med andra. Många upplever att det förbättrar den fysiska och psykiska hälsan, vår livskvalité och välbefinnande.

Kursens innehåll berör barndomen, skoltiden, ungdomstiden och vuxenlivet. Vi blickar bakåt på vad som varit, reflekterar över livet här och nu, och tittar framåt på det du kanske vill förändra och utveckla.

Detta är ingen terapigrupp, utan en grupp där du får tillfälle att minnas, dela händelser, tankar och känslor kring ditt liv och att vara adopterad. Att tillsammans med andra, i strukturerad form få reflektera, lyssna och dela erfarenheter från ditt liv. Med utgångspunkt från din nuvarande situation får du också möjlighet att reflektera över din framtid. Hur kan du hitta vägar att leva ett så bra liv som möjligt, se möjligheter och kanske formulera egna förändringsmål. Kursens innehåll och struktur är inspirerad av Livsberättarmetoden.


Gruppen består av 6 till 8 personer och vi träffas under 8 tillfällen. Tiden fördelas så alla får möjlighet att berätta och dela med sig av egna tankar och reflektioner. Innan gruppstart får alla ta del av en överenskommelse för att gruppen ska bli så bra och trygg som möjlig.

Vid intresse och för mer information hör av dig till agnes@cedeco.se. Jag kommer sedan att boka in ett telefonsamtal som ingår som del av anmälan, för att se till att dina förväntningar stämmer överens med kursens innehåll, syfte och tillvägagångssätt.

Mer information om kursen:

Vi träffas 8 tisdagar kl.18:00-20:30 på Södermalm i Stockholm. Vid anmälan ber jag dig betala in en anmälningsavgift på 800,- Resterande belopp på 2400,-betalas in senast innan kursstart. Priset är inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms for företag.

Varmt välkommen!
Agnes 

Agnes Dahlberg
Kursledare, Samtalsterapeut och Coach

Cedeco – Terapi och Coaching

agnes@cedeco.se / 070 757 2533